تجارب کاری دکتر معصومه نتاج

  • مهر ماه 82 تا شهریور 85 : دستیار بیهوشی و مراقبت های ویژه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان ، بیمارستان های امام علی و خاتم الانبیاء.
  • مهر 84 تا اسفند 84:دستیار بیهوشی و مراقبت های ویژه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران و بیمارستان دکتر علی شریعتی تهران
  • بهمن 85 تا مهر 86:متخصص بیهوشی اتاق عمل بیمارستان امیرالمومنین شهرستان کردکوی وبیمارستان شهدای بندر گز،مشمول طرح ضریب k
  • آذر 86 تا بهمن 89:متخصص بیهوشی اتاق عمل بیمارستان روئین تن آرش مشمول طرح ضریب k
  • بهمن 89 تا کنون:مسئول و مدیر علمی بخش ICUبیمارستان روئین تن آرش.استخدام پیمانی،درمانی.
  • فروردین 91 تا کنون مسئول اتاق عمل لاپاراسکوپی بیمارستان روئین تن آرش.