دوره های آموزشی خارج از کشور دکتر زهرا عسگری

 

ردیف

نام دوره

تاریخ

جمع مدت

محل دوره

امتیاز

ملاحظات

از
تا
سال
ماه

۱

  گذراندن دوره ابزروری لاپاراسکوپی اپریتیو  نزد پروفسور کارل وود

۱۳ اگوست

۲۰۰۰

۱۴ سپتامبر

۲۰۰۰

  ۱ ملبورن استرالیا    

۲

گذراندن دوره اموزشی لاپاراسکوپی  پیشرفته در دانشگاه کیل المان  ۱۷ الی۲۱ سپتامبر ۲۰۱۰   ۵ روز دانشگاه کیل المان    

۳

گذراندن دوره اموزشی ابزروری  لاپاراسکپی هیستروسکپی  ۱۴الی ۱۸مارس ۲۰۰۵   ۵ روز  مونیخ المان    
۴ گذراندن دوره آموزشی لاپاراسکوپی و هیستروسکوپی پیشرفته ۷ الی ۹ دسامبر ۲۰۰۹   ۳ روز  هامبورک المان     

۵

 

گذراندن دوره آموزشی هیستروسکوپی

 

۱۸ الی ۱۹ اوریل

۲۰۰۲

۲۴-۲۵ اوریل

۲۰۰۲

  ۵روز آلمان    

۶

شرکت کارگاه عملی کنگره بین المللی لاپاراسکوپی و هیستروسکوپی پیشرفته (۴روز) اوریل

۲۰۱۱

فروردین۹۰   ۴روز استانبول ترکیه    

۷

گذراندن دوره آموزشی پیشرفته لاپاراسکوپی و ژنیکولوژی و انکولوژی ۴-۷ جون ۲۰۱۲   ۴ روز ایتا لیا . میلان    

۸

گذراندن دوره آموزشی لاپاراسکوپی و ژنیکولوژی و انکولوژی پیشرفته ۲۱ ۲۴ اکتبر ۲۰۱۳   ۴روز عراق . نجف    

۹

گذراندن دوره آموزشی پیشرفته لاپاراسکوپی و ژنیکولوژی و انکولوژی (AGE) ۷ ۹ سپتامبر ۲۰۱۵   ۳روز آلمان هامبورگ    

۱۰

شرکت و همکاری در کنگره لاپاراسکوپی در آندومتریوزیش ۲۱زوئن ۲۰۱۳   ۱روز ایران تهران ابن سینا