دوره های آموزشی خارج از کشور دکتر زهرا عسگری

 

ردیف

نام دوره

تاریخ

جمع مدت

محل دوره

امتیاز

ملاحظات

از
تا
سال
ماه

1

  گذراندن دوره ابزروری لاپاراسکوپی اپریتیو  نزد پروفسور کارل وود

13 اگوست

2000

14 سپتامبر

2000

  1 ملبورن استرالیا    

2

گذراندن دوره اموزشی لاپاراسکوپی  پیشرفته در دانشگاه کیل المان  17 الی21 سپتامبر 2010   5 روز دانشگاه کیل المان    

3

گذراندن دوره اموزشی ابزروری  لاپاراسکپی هیستروسکپی  14الی 18مارس 2005   5 روز  مونیخ المان    
4 گذراندن دوره آموزشی لاپاراسکوپی و هیستروسکوپی پیشرفته 7 الی 9 دسامبر 2009   3 روز  هامبورک المان     

5

 

گذراندن دوره آموزشی هیستروسکوپی

 

18 الی 19 اوریل

2002

24-25 اوریل

2002

  5روز آلمان    

6

شرکت کارگاه عملی کنگره بین المللی لاپاراسکوپی و هیستروسکوپی پیشرفته (4روز) اوریل

2011

فروردین90   4روز استانبول ترکیه    

7

گذراندن دوره آموزشی پیشرفته لاپاراسکوپی و ژنیکولوژی و انکولوژی 4-7 جون 2012   4 روز ایتا لیا . میلان    

8

گذراندن دوره آموزشی لاپاراسکوپی و ژنیکولوژی و انکولوژی پیشرفته 21 24 اکتبر 2013   4روز عراق . نجف    

9

گذراندن دوره آموزشی پیشرفته لاپاراسکوپی و ژنیکولوژی و انکولوژی (AGE) 7 9 سپتامبر 2015   3روز آلمان هامبورگ    

10

شرکت و همکاری در کنگره لاپاراسکوپی در آندومتریوزیش 21زوئن 2013   1روز ایران تهران ابن سینا