كنفرانس ها و سمينارها و يا كارگاه هايي سخنرانی شده دکتر هایده سمیعی

رديف نام كنفرانس ، سمينار يا كارگاه زمان برگزاري محل برگزاري

عنوان مقاله

1 كنگره بارداري و بيماريهاي داخلي بهار 69 دانشگاه علوم پزشكي بابل تازه هاي پره اكلامپسي
2 اوليه كنگره باروري و ناباروري تابستان 72 دانشگاه علوم پزشكي يزد علل نازايي هيپر پرولاكثينميا
3 ششمين كنگره بين المللي جغرافيايي شيراز ارديبهشت 72 دانشگاه علوم پزشكي شيراز مقايسه انواع درمانهاي مختلف هيپر پرولاكثينميا(مطالعه روي 90 بيمار)
4 هفتمين كنگره بين المللي جغرافيايي شيراز ارديبهشت 73 دانشگا ه علوم پزشكي شيراز تاثير Stripping سرويكال در ختم حاملگي بمنظور كاهش ميزان Post term
5 سمينار باز آموزي زنان زايمان زمستان 73 دانشگاه علوم پزشكي بابل جراحي هاي لاپاراسكوپي
6 كنگره بين المللي زنان زايمان دانشگاه تهران پاييز 74 دانشگاه علوم پزشكي تهران تاثير انفوزيون قند به مادران بر روي حركات جنيني
7 سمينار باز آموزي زنان و زايمان زمستان 74 دانشگا ه علوم پزشكي بابل تحريك تخمك گذاري –   علل نازايي در آندومتريوزيس
8 سمينار بيماريهاي زنان زايمان بهار 74 دانشگاه علوم پزشكي بابل T.B. و بارداري
9 سمينار باز آموزي زنان زايمان بهار 75 دانشگاه علوم پزشكي بابل حاملگي هاي خارج رحمي
10 سمينار باز آموزي زنان زايمان پاييز 76 دانشگاه علوم پزشكي بابل بيماريهاي گوارشي و بارداري
11 سمينار باز آموزي زنان زايمان بهار 77 دانشگاه علوم پزشكي بابل جراحي هاي لاپاروسكوپي و هيسترسكوپي
12 سمينار بداشتي معاونت بهداشتي دانشگاه بهار 75 دانشگاه علوم پزشكي بابل انواع روشهاي ضد بارداري تزريقي
13 سمينار معاونت بهداشتي دانشگا پاييز 76 دانشگاه علوم پزشكي بابل روشهاي مختلف غربالگري در سرطانهاي زنان
14 سمينار زنان 76 معاونت بهداشتي دانشگاه بابل بيماريهاي بدخيم سرويكس
15 سمينار سرطان 77 معاونت بهداشتي دانشگاه بابل آناتومي و بيماريهاي پستان
16 سمينار باز آموزي زنان زايمان 77 دانشگاه علوم پزشكي بابل حاملگي هاي چند قلويي
17 سمينار باز آموزي زنان زايمان بهار78 دانشگاه علوم پزشكي بابل روشهاي ضد بارداري
18 سمينار باز آموزي زنان زايمان پاييز 78 دانشگاه علوم پزشكي بابل عوارض جراحيهاي لاپاراسكوپي
19 سمينار باز آموزي زنان زايمان بهار 79 دانشگاه علوم پزشكي بابل پره اكلامپسي
20 كارگاه شير مادر 72 دانشگاه علوم پزشكي بابل آناتومي پستان و فيزيولوژي شيردهي
21 كارگاه شير مادر 73 دانشگاه علوم پزشكي بابل آناتومي پستان و فيزيولوژي شيردهي
22 كارگاه شير مادر 74 دانشگاه علوم پزشكي بابل آناتومي پستان و فيزيولوژي شيردهي
23 كارگاه شير مادر 75 دانشگاه علوم پزشكي بابل آناتومي پستان و فيزيولوژي شيردهي
23 كارگاه شير مادر 76 دانشگاه علوم پزشكي بابل آناتومي پستان و فيزيولوژي شيردهي
24 كارگاه شير مادر 78 دانشگاه علوم پزشكي بابل آناتومي پستان و فيزيولوژي شيردهي
25 كارگاه شير مادر 80 دانشگاه علوم پزشكي بابل آناتومي پستان و فيزيولوژي شيردهي
26 سمينار باز آموزي زنان زايمان 80 دانشگاه علوم پزشكي بابل تازه هاي جراحي هاي پيشرفته لاپاراسكپي
27 سمينار باز آموزي زنان زايمان 81 دانشگاه علوم پزشكي مازندران جراحي هاي هيسترسكپي
28 سمينار زنان – داخلي – جراحي 81 دانشگاه علوم پزشكي بابل شكم حاد در بارداري
29 كنگره بين المللي پره ناتولوژي ازاكا ژاپن تابستان 82 ازاكا – ژاپن مقايسه تاثير تجويز قند خون يا عدم تجويز آن  به مادر قبل از تست NST روي پاسخ تست
30 سمينار باز آموزي زنان زايمان زمستان 82 دانشگاه علوم پزشكي بابل درمانهاي لاپاراسكپي اندومتريوزيس
31 سمينار باز آموزي زنان زايمان بهار 83 دانشگاه علوم پزشكي بابل انواع روشهاي جراحي ضد بارداري
32 كنگره بين المللي زنان زايمان دانشگاه تهران پاييز 83 دانشگاه علوم پزشكي تهران مقايسه تاثير افزودن عمل LUNA به TL لاپاراسكپي در دو گروه شاهد ومورد نسبت به تخفيف ديسمنوره پس از عمل
33 كنگره بين المللي زنان زايمان دانشگاه تهران پاييز 83 دانشگاه علوم پزشكي تهران تاثير عمل بستن عروق رحمي و تخمداني بروش لاپاراسكپي بر روي علائم  فيبرومها
34 كارگاه لاپاراسكوپي هيسترسكپي پاييز 84 دانشگاه علوم پزشكي تهران تاريخچه هيستروسكپي
35 كارگاه كولپوسكوپي زمستان 84 دانشگاه علوم پزشكي تهران  انواع روشهاي غربالگري سرطان سرويكس
36 گنکره پزشکان عمومی شهریور 84 سازمان نظام پزشکی دیسمنوره
37 کنگره پزشکان عمومی شهریور 84 سازمان نظام پزشکی PMS
38 کارگاه لا پاراسکوپی هیستروسکپی پاییز 84 دانشگاه علوم پزشکی تهران تاریخچه هیستروسکپی
39 کارگاه کولپوسکپی زمستان 84 دانشگاه علوم پزشکی تهران انواع روشهای غربالگیری سرطان

سرویکس

40 جامعه جراحان ایران اردیبهشت 85 ایران

لاپاراسکوپیکهیسترکتومی واژینالLAVH در مقایسه با هیسترکتومی ابدومینال

41

کارگاه لاپاروسکوپی باروری و نابتروری ابن سینا شهریور 85 تهدان –ایران کارگاه عملی سیستکتومی لاپاراسکوپییک
42 دهمین کنگره بین المللی دانشگاه علوم پزشکی تهران ابان85 تهران لاپاراسکوپیک هیسترکتومی توتال
43 کنگره بین المللی ملزیFIGO ابان 85 ملزی مقایسه میزان بروز دیسمنوره ناشی از افزودن عمل جراحیluna   به لاپاراسکپیک TL به تنهایی
44 کارگاه کولپوسکپی دی85 دانشگاه علوم پزشکی تهران انواع روشهای غربالگری سرطان سرویکس
65 کنگره انجمن انجمن باوری وناباروری ایران اسفند 85 ایران پانل اندو متریوزیس
46 جامعه جراحان ایران اردیبهشت 86 ایران توده های تخمدانی با تاپاراسکوپی(پانل)
47 اموزش مداوم خرداد86 دانشگاه علوم پزشکی تهران پره اکلامپسی (تازه ها)
50 اولین کنگره بین المللی لاپاراسکوپی و جراحی غیر تهاجمی 2/2/الی4/2/88 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
51 برنامه مدون متخصصین زنان و زایمان 24/3/88 تالار امام بیمارستان امام

درمان جراحی در بی اختیاری ادراری