مدارک وگواهینامه های کسب شده دکتر معصومه نتاج

  • بورد تخصصی بیهوشی و مراقبت های ویژه (سال ۸۶)
  • کسب رتبه چهارم بورد تخصصی بیهوشی و مراقبت های ویژه(سال ۸۶)
  • شرکت در کنگره AIRWAY2009
  • شرکت در کنگره بیهوشی در چشم
  • شرکت در کارگاه آموزشی(مقدماتی scientific writing) مورخ ۹/۲/۸۹٫
  • برگزاری کارگاه ECG در شهریور ماه ۱۳۹۰ در بیمارستان آرش
  • شرکت در کارگاه احیا نوزاد به عنوان سخنران در اردیبهشت ۹۱٫
  • برگذاری کلاسهای اموزشی جهت پرسنل icu بیمارستان آرش.
  • مدرک کامپیوتر ICDL از بنیاد ICDL ایران با نمره ممتاز