مدارک وگواهینامه های کسب شده دکتر معصومه نتاج

  • بورد تخصصی بیهوشی و مراقبت های ویژه (سال 86)
  • کسب رتبه چهارم بورد تخصصی بیهوشی و مراقبت های ویژه(سال 86)
  • شرکت در کنگره AIRWAY2009
  • شرکت در کنگره بیهوشی در چشم
  • شرکت در کارگاه آموزشی(مقدماتی scientific writing) مورخ 9/2/89.
  • برگزاری کارگاه ECG در شهریور ماه 1390 در بیمارستان آرش
  • شرکت در کارگاه احیا نوزاد به عنوان سخنران در اردیبهشت 91.
  • برگذاری کلاسهای اموزشی جهت پرسنل icu بیمارستان آرش.
  • مدرک کامپیوتر ICDL از بنیاد ICDL ایران با نمره ممتاز