مقالات دکتر هایده سمیعی

رديف عنوان مقاله تاريخ چاپ شماره مجله نام مجله نويسندگان  مقاله به ترتيب
۱ گزارش چند مورد عمل واژينو پلاستي با استفاده از پرده هاي جفتي تابستان ۷۴ مجله شافي دانشگاه علوم پزشكي بابل دكتر هايده سميعي
۲ بررسي عوارض كاشت نورپلانت در زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهرستان بابل طي سالهاي ۷۵-۷۶ ۷۷ مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بابل دكتر هايده سميعي
۳ تاثير Stripping   سرويكال در ختم حاملگي به منظور كاهش ميزان حاملگي هاي Post Term ( مطالعه روي ۳۲۰ بيمار) تير ماه ۷۵ شماره دهم مجله نبض دكتر هايده سميعي
۴ چگونه سرطان را از خود دور كنيم؟ بهار ۸۱ شماره اول مجله امداد ايران دكتر هايده سميعي
۵ سرطان پستان پاييز ۸۱ شماره دوم مجله امداد ايران دكتر هايده سميعي
۶ بررسي حركات جنيني متعاقب تزريق قند به مادران حامله ( تحقيقي تحليلي ) بهر ۸۲ مجله باروري ناباروري پژوشكده سينا

دكتر هايد سميعي

دكتر ويدا فلاح مهنه

۷ جنبه هاي روحي رواني بيماريهاي زنان تابستان ۸۲ شماره چهارم مجله امداد ايران دكتر هايده سميعي
۸ مقايسه موفقيت و عوارض روشهاي مختلف TL لاپاراسكپي (فيلشي كليپ ، رينگ ، و الكتروكوتري دو قطبي ) با يكديگر بهار ۸۳ مجله علمي دانشگاه بابل دكتر هايده سميعي
۹ بررسي اثر متفورمين در دختران مجرد مبتلا به سندرم تخمدان پلي كيستيك بهار ۸۴ مجله باروري ناباروري پژوهشكده سينا

دكتر طاهره نظري

دكتر هايده سميعي

۱۰ مقايسه اثر درماني گياه سويا با روش جايگزين هورمون (HRT) در تخفيف پاره اي از تظاهرات علائم سندرم يائسگي پاييز ۸۴ مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بابل

دكتر هايده سميعي

دكتر سعيد سينا

۱۱ بررسی اثر دوزهای مکمل اهن بر روی میزان اهن و فریتین سرمدر خانمهای باردار سالم ابان۸۵ مجله علمی پزشکی دانشگاه علوم پزشگی بابل دکتر سمیعی
۱۲ مقایسه شیوع دیسمنوره عملهای لاپاراسکوپیک TL با لاپااراسکوپیک TLوLUNA بهار۸۶ نشریه تخصصی زنان ومامایی ایران دکتر سمیعی
۱۳ EFFICACY OF HEPATITS  B  VACCIN IN  SUSEPTABLE EXPOSES OF CHRONIC VIRUS INFECTED INDIVIDUAL OF THE TIME OF MARRIGE ۲۰۰۷FEB JOURNAL OF Saudia  Arabia دکتر سمیعی
۱۴ “Comparison of laparascopy assisted vaginal hysterectomy and total abdominal hysterectomy “. , May 2008 Vol.22, Medical Journal of The Islamic Republic of Iran. issue 1 Z.Asgari, F.Bahreini, H.Samii, A.Tehranian, S.Sabet.