مقالات منتشر شده دکتر عسگری

 رديف  عنوان مقاله  تاريخ چاپ  شماره مجله  نام مجله  نويسندگان  مقاله به ترتيب
 1  ارتباط همو گلوبین مادر در دوران بارداری با زایمان زودرس  2003  ارایه پوستر  کنگره نازایی بین المللی دبی  دکتر مهدشاد طیبی  دکتر زهرا عسگری
 2  دستگاه ضبط ونمایش طولانی مدت انقباضات شکمی مادران باردار به عنوان یک ازمایش برای زایمان زودرس  مجله فنی مهندسی مدرس
دانشگاه تهران
 اقای مهندس یوسفی  اقای دکتر غریب زاده خانم دکتر زهرا عسگری اقای مهندس بهنام باستانی و اقای مهندس ابریشمی مقدم
 3  بررسی ضخامت اندو متر با سونوگرافی ترانس واژینالو رابطه ان با نتایج بیوبسی اندومتر و بیوبسی با هدایت هیستروسکوپ در بیمار ان با خونریزی پس از یائسگی  زمستان 1386  دوره 65        شماره 11  مجله دانشکده پزشکی  دکتر مرضیه وحید دستجردی  نیکا علوی طبری  دکتر زهرا عسکری
 4  “Comparison of laparascopy assisted vaginal hysterectomy and total abdominal hysterectomy “.  May 2008  Vol.22,  Medical Journal of The Islamic Republic of Iran.  Z.Asgari, F.Bahreini, H.Samii, A.Tehranian, S.Sabet.
 5  Comparison ofmetformin  treatment and laparoscopic ovarian diathermy in patients with polycystic ovary syndrome  2009  Ijg-06376:no of pages 4  International   journal of Gynecology &  Obstetrics  Mansoor ashrafinia,reihaneh hosseini,ashraf moeini,bita eslam,zahraasgari
 6  بررسی اثرات تغذیه زود هنگام پس از عمل جراحی سزارین    زمستان 85  سال اول شماره دوم  نشریه تخصصی و فوق تخصصی زنان و مامایی ایران  دکتر تهرانیان ودکتر عسگری ودکتر سمیعی و دکترشلماشی
 7  هیسترکتومی توتال و سابتوتال به روش لاپاراسکوپی  شهریور88  دوره 67
شماره 6
 دانشکده پزشکی  دکتر زهرا عسگری ،دکتر فرحناز آیتی ، دکتر هایده سمیعی
 8  Evaluation of women presenting with postcoital bleeding by cytology and colposcopy Year of Publication

:2009

2(1)
33-41
 national Journal of gynecology and Obstetrics ,  Afsaneh Tehranian , Negar Rezaii, Mitra Mohit , Bita Eslami, Malihe Arab, Zahra Asgari
 9  Endometrial ablation with the NovaSure system in Iran  (2011)  . :  (114 ) ,page 73-75  International Journal of Gynecology and Obstetrics  Zahra Asgari, Ashraf Moini, Haydeh Samiee, Afsaneh Tehranian, Sima Mozafar-Jalali , Somayeh Sabet
 10  Isolated Fallopian Tube Torsion:A Case Report and Review of Literature  June 2010  Vol. 4, No. 2,page 87-89  Journal of Family and Reproductive Health .  Hayede Samiee, M.D. 1; Zahra Asgari, M.D. 1; Atossa Mahdavi, M.D. 2;Maryam Khoshideh, M.D. 1; Shervin Taslimi, M.D. 2; Mojgan Karimi, M.D. 2
 11  Risk Assessment of Closed Laparoscopic Surgery in patients with previous Gynecologic surgery  Submiting 28.jun, 2011  Journal of Obstetrics and Gynecology Research  M.D Zahra Asgari M.D Zahra Fakherdanesh M.D. Hayede Samiee , Ahmad, Ghoochani , Somaye Sadat Sabet
 12  Premature ovarian failure in a woman with a balanced 15;21 translocation: a case report (Journal of Medical Case Reports  29 june 2011  Journal of Medical Case Reports  Sayedehafagh Hosseini, Marzieh Vahid Dastjerdi, Zahra Asgari and Haydeh Samiee
 13  Intraperitoneal Dexamethasone As A New Method for Relieving Postoperative Shoulder Pain after ynecologic
Laparosc
 2012 VOL6

,No1, 59-64

 International  Journal Of Fertility &Sterility  Zahra Asgari, M.D.1, Sima Mozafar-Jalali, M.D.1*, Nasrin Faridi-tazehkand, M.D.2, Somayeh Sabet, M