مهارت های شغلی دکتر ریحانه حسینی

  1. گذراندن دوره آموزشي ” روش تحقيق و تدوين مقالات علمي” در كارگاه آموزشي مركز پزشكي اجتماعي دانشگاه علوم پزشكي تهران – زمستان ۱۳۸۵
  2. گذراندن دوره آموزشي كار با كامپيوتر ICDL
  3. دارای مدرک زبان انگليسي  IELTS
  4. گذراندن دوره تخصصي و كارگاه آموزشي Advanced Laparascopic Training و اخذ گواهينامه مربوطه از مركز آموزش لاپاراسكوپي دانشگاه میلان ایتالیا– ۱۳۹۰
  5. گذراندن دوره اموزش مقاله نویسی مقدماتی و پیشرفته ۱۳۹۵
  6. مسئول اموزش اینترنی بیمارستان ارش از سال ۱۳۹۴
  7. معاون پژوهشی بیمارستان جامع بانوان آرش
  8. رییس مرکز توسعه پژوهش بیمارستان جامع بانوان آرش