پايان نامه هاي دفاع شده دکتر عسگری

 ردیف  عنوان پايان نامه تخصصي – فوق تخصصي  ، كارشناسي ارشد ،‌Ph.D درجه تخصصي

پايان نامه

 سال دفاع  نام دستيار  يا دانشجو  نقش استاد
 ۱  مقايسه میزان میزات خونریزی در اعمال جراحی سزارین انتخابی در روشهای مختلف بیهوشی   پزشکی عمومی  ۱۳۷۹  دکتر فاطمه حاجی محمودی  استاد راهنما
 ۲  بررسی فراوانی میوم رحمی و ارتباط ان با مصرف ضد بارداری در زنان هیسترکتومی شده بیمارستان بهارتو   پزشكي عمومي  ۱۳۸۱  دکتر محمد رضا اولادی   استاد راهنما
 ۳  شیوع ماکروزومی و عوامل خطر ساز ان در زایمانهای انجام شده در بیمارستان بهارلو   پزشكي عمومي  ۱۳۸۱  دکتر شهریار غریب زاده  راهنما و مشاور
 ۴ بررسی رابطه همو گلوبین مادر در دوران بارداری با زایمان زودرس در زنان باردار مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان بهارلو در سال ۸۰-۸۱  پزشكي عمومي  ۱۳۸۲  دکتر مهرشاد طیبی  راهنما و مشاور
 ۵  بررسی ارتباط توده بدنی   (BMI) مادر در اولین ویزیت پره ناتال با وزن نوزاد در بیمارستانهای بهارلو و ولی عصر در سال ۱۳۸۱  پزشكي عمومي  ۱۳۸۱  دکتر منصوره صالحه زاده  راهنما
 ۶  بررسی فراوانی ریسک فاکتورهای مادری در سپسیس نوزادی در بیمارستانهای شریعتی وبهارلو در سالهای ۷۷-۷۹  پزشكي عمومي  ۱۳۸۲  دکتر مظفر میکائیلی و دکتر نادر عیسوی  راهنما
 ۷  بررسی خصوصیات بالینی و مورفولوژیک کیستهای خوش خیم در زنان متلا به کیست تخمدان تحت درمان با لاپاراتومی در بیمارستام میرزا کوجک خان در سالهای ۸۳-۸۵  پزشكي عمومي  ۱۳۸۵  دکتر سمیه سادات ثابت  مشاور
 ۸  بررسی شیوع دو قلو زایی و بررسی عوامل و عوارض مرتبط با آن در بیمارستان ارش و میرزا کوچک خان در سالهای ۸۳-۸۴  پزشكي عمومي  ۱۳۸۵  مهدی نوروزی  راهنما
 ۹  ساخت دستگاه ضبط و نمایش طولانی مدت انقباضات شکمی مادران باردار به عنوان یک ازمون تشخیص زایمان زودرس کارشناسی ارشد

مهندسی پزشکی

 ۱۳۸۳  مهندس موسوی  مشاور
 ۱۰  بررسی ضخامت اندو متر با سونو گرافی ترانس واژینال و رابطه ان با نتایج بیوبسی اندومتر و بیوبسی با راهنمایی هیستروسکپ یدر خانمهای یائسه دچار خونریزی مراجعه کننده به درمانگاههای زنان بیمارستان ارش در سال۱۳۸۴  پایان نامه دکتری تخصصی زنان و مامایی  ۱۳۸۵  دکتر نیکا علوی طبری  مشاور
 ۱۱  مقایسه عوارض ناشی از هیسترکتومی ابدو مینال توتال
(TAH),  و هیسترکتومی واژینال با لاپاراسکوپیک (LAVH) در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان ازش در سال۸۵
 پایان نامه دکتری تخصصی زنان و مامایی  ۱۳۸۶  دکتر فروغ السادات بحرینی  راهنما
 ۱۲  مقایسه عوارض کوتاه مدت و بلند مدت جراحی هیسترکتومی  توتال و ساب توتال به روش لاپاراسکوپی در بیمارستان آرش در سالهای ۸۶-۸۷  پایان نامه دکتری تخصصی زنان و مامایی  ۱۳۸۷  دکتر فرحناز آیتی  راهنما
 ۱۳  مقایسه اثر بخشی تخریب اندو متریالبا استفاده از سیستمرادیوفرکوئنسیnovasure,. وتزریق آنالوگGNRHدر درمان منوراژی  پایان نامه دکتری تخصصی زنان و مامایی  ۱۳۸۸  دکتر سیما مظفر جلالی  راهنما
 ۱۴  ارزیابی کارائی ربات دستیار جراح در عمل لاپاراسکوپیکovariansdsjs;, سیستسکتومی دربیمارستان آرش  پایان نامه دکتری تخصصی زنان و مامایی  ۱۳۸۹  دکتر آتوسا جعفری  مشاور
 ۱۵  بررسی عوارض ورود تروکاراول طی لاپاراسکوپی در بیماران با سابقه لاپاروتومی قلبی در مقایسه با بیماران بدون سابقه لاپاراتومی در مراجعه کنندگان به بیمارستان آرش طی سالهای ۸۸-۹۰  پایان نامه دکتری تخصصی زنان و مامایی  ۱۳۹۰ دکتر زهرا فاخر دانش  راهنما
 ۱۶  مقایسه میزان فولیکولهای تخمدانی خارج شده در لاپاراسکوپی ، سیستکتومی اندومتریوما و غیر اندومتریوما  پایان نامه دکتری تخصصی زنان و مامایی  ۱۳۹۲  دکتر بهاره بدو شریف  راهنما

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]