پايان نامه هاي دفاع شده دکتر عسگری

 ردیف  عنوان پايان نامه تخصصي – فوق تخصصي  ، كارشناسي ارشد ،‌Ph.D درجه تخصصي

پايان نامه

 سال دفاع  نام دستيار  يا دانشجو  نقش استاد
 1  مقايسه میزان میزات خونریزی در اعمال جراحی سزارین انتخابی در روشهای مختلف بیهوشی   پزشکی عمومی  1379  دکتر فاطمه حاجی محمودی  استاد راهنما
 2  بررسی فراوانی میوم رحمی و ارتباط ان با مصرف ضد بارداری در زنان هیسترکتومی شده بیمارستان بهارتو   پزشكي عمومي  1381  دکتر محمد رضا اولادی   استاد راهنما
 3  شیوع ماکروزومی و عوامل خطر ساز ان در زایمانهای انجام شده در بیمارستان بهارلو   پزشكي عمومي  1381  دکتر شهریار غریب زاده  راهنما و مشاور
 4 بررسی رابطه همو گلوبین مادر در دوران بارداری با زایمان زودرس در زنان باردار مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان بهارلو در سال 80-81  پزشكي عمومي  1382  دکتر مهرشاد طیبی  راهنما و مشاور
 5  بررسی ارتباط توده بدنی   (BMI) مادر در اولین ویزیت پره ناتال با وزن نوزاد در بیمارستانهای بهارلو و ولی عصر در سال 1381  پزشكي عمومي  1381  دکتر منصوره صالحه زاده  راهنما
 6  بررسی فراوانی ریسک فاکتورهای مادری در سپسیس نوزادی در بیمارستانهای شریعتی وبهارلو در سالهای 77-79  پزشكي عمومي  1382  دکتر مظفر میکائیلی و دکتر نادر عیسوی  راهنما
 7  بررسی خصوصیات بالینی و مورفولوژیک کیستهای خوش خیم در زنان متلا به کیست تخمدان تحت درمان با لاپاراتومی در بیمارستام میرزا کوجک خان در سالهای 83-85  پزشكي عمومي  1385  دکتر سمیه سادات ثابت  مشاور
 8  بررسی شیوع دو قلو زایی و بررسی عوامل و عوارض مرتبط با آن در بیمارستان ارش و میرزا کوچک خان در سالهای 83-84  پزشكي عمومي  1385  مهدی نوروزی  راهنما
 9  ساخت دستگاه ضبط و نمایش طولانی مدت انقباضات شکمی مادران باردار به عنوان یک ازمون تشخیص زایمان زودرس کارشناسی ارشد

مهندسی پزشکی

 1383  مهندس موسوی  مشاور
 10  بررسی ضخامت اندو متر با سونو گرافی ترانس واژینال و رابطه ان با نتایج بیوبسی اندومتر و بیوبسی با راهنمایی هیستروسکپ یدر خانمهای یائسه دچار خونریزی مراجعه کننده به درمانگاههای زنان بیمارستان ارش در سال1384  پایان نامه دکتری تخصصی زنان و مامایی  1385  دکتر نیکا علوی طبری  مشاور
 11  مقایسه عوارض ناشی از هیسترکتومی ابدو مینال توتال
(TAH),  و هیسترکتومی واژینال با لاپاراسکوپیک (LAVH) در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان ازش در سال85
 پایان نامه دکتری تخصصی زنان و مامایی  1386  دکتر فروغ السادات بحرینی  راهنما
 12  مقایسه عوارض کوتاه مدت و بلند مدت جراحی هیسترکتومی  توتال و ساب توتال به روش لاپاراسکوپی در بیمارستان آرش در سالهای 86-87  پایان نامه دکتری تخصصی زنان و مامایی  1387  دکتر فرحناز آیتی  راهنما
 13  مقایسه اثر بخشی تخریب اندو متریالبا استفاده از سیستمرادیوفرکوئنسیnovasure,. وتزریق آنالوگGNRHدر درمان منوراژی  پایان نامه دکتری تخصصی زنان و مامایی  1388  دکتر سیما مظفر جلالی  راهنما
 14  ارزیابی کارائی ربات دستیار جراح در عمل لاپاراسکوپیکovariansdsjs;, سیستسکتومی دربیمارستان آرش  پایان نامه دکتری تخصصی زنان و مامایی  1389  دکتر آتوسا جعفری  مشاور
 15  بررسی عوارض ورود تروکاراول طی لاپاراسکوپی در بیماران با سابقه لاپاروتومی قلبی در مقایسه با بیماران بدون سابقه لاپاراتومی در مراجعه کنندگان به بیمارستان آرش طی سالهای 88-90  پایان نامه دکتری تخصصی زنان و مامایی  1390 دکتر زهرا فاخر دانش  راهنما
 16  مقایسه میزان فولیکولهای تخمدانی خارج شده در لاپاراسکوپی ، سیستکتومی اندومتریوما و غیر اندومتریوما  پایان نامه دکتری تخصصی زنان و مامایی  1392  دکتر بهاره بدو شریف  راهنما

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]