دی ۷, ۱۳۹۵

کارگاه هیستروسکوپی ۶ الی ۷ مهر ماه سال ۹۵