دی ۷, ۱۳۹۵

۴ الی ۶ آبان ماه : کنگره جراحی های کم تهاجمی و اندومتریوز