دسامبر 27, 2016

13 الی 16 مهر ماه : کنگره بین المللی زنان و زایمان

  • پنل: pelvic mass
  • پنل: hysteroscopy
  • معرفی یک مورد تومور رتروپریتوئن در لاپاراسکوپی
  • معرفی یک مورد آنومالی مولرین در لاپاراسکوپی