بخش جراحی شقایق

بخش جراحی شقایق (داخلی-جراحی)

رئیس بخش

دکتر زهرا عسگری

سرپرستار

ویدا ولایی

تعداد تخت

دارای ۲۵ تخت، شامل ۶ تخت تحت نظر قلبی- عروقی با دستگاههای مانیتورینگ، یک اتاق کموتراپی با تجهیزات کامل و دستگاه سونی کیت و ان اس تی برای خانم های باردار می باشد.

این بخش پذیرای

  • خانم های باردار تحت نظر (دیابت)
  • پذیرش بیماران گوارش-عفونی-قلبی
  • پذیرش بیماران آماده عملهای سزارین و جراحی زنان)