دکتر هایده سمیعی

متخصص زنان و زایمان(فلوشیپ لاپاروسکوپی)