دکتر زهرا عسگری

متخصص زنان و زایمان(فلوشیپ لاپاروسکوپی)
محل فعالیت: اطلاعاتی ثبت نشده
سمت: رئیس دپارتمان لاپاروسکوپی
جایگاه آموزشی: استاد دانشگاه تهران
 سوابق تحصیلی
تجارب کاری
كنفرانس ها و سمينارها و يا كارگاه هايي كه در آن سخنراني شده
پایان نامه های دفاع شده
مقالات
کتاب ها
دوره های آموزشی خارج از کشور