آبان ۲۲, ۱۳۹۵

آیا درد لاپاراسکوپی مانند درد جراحی باز است؟

جراحی لاپاراسکوپی بی درد نیست اما کم درد است. در جراحی های باز قدیمی، اغلب شکافی به طول ۶ تا ۸ اینچ روی شکم ایجاد می شود. اما در طول جراحی لاپاراسکوپی، ۴ تا ۶ شکاف ربع اینچی ایجاد می شود. اجزای مورد نیاز در طول جراحی از این شکاف ها وارد شکم می شوند.