آبان ۲۲, ۱۳۹۵

مزایای جراحی لاپاراسکوپی چیست؟

جراحی لاپاراسکوپی مزایای زیادی نسبت به جراحی باز دارد. دوره بستری بعد از لاپاراسکوپی کوتاه تر از روش سنتی است. به طور میانگین مدت بستری بعد از لاپاراسکوپی ۱ تا۲ روز و مدت بستری بعد از جراحی باز ۵ تا ۷ روز است. به علاوه، از آنجایی که در جراحی لاپاراسکوپی برش ها کوچک هستند، احتمال عفونت زخم ها کم است. بیماران اغلب درد کمتری را در جراحی لاپاراسکوپی گزارش می کنند.